Kontorsflytt – frågor och svar

I den här texten tänkte vi ge dig som läsare tips, råd och information om en kontorsflytt och kring hur man på bästa sätt kan genomföra en företagsflytt. Att man byter lokaler är inte ovanligt. Det kan handla om nyanställningar och expansion, det kan handla om mer attraktiva lokaler – och det kan handla om att man söker sig till mindre lokaler, eller att man startar upp i en ny stad. 

Oavsett vilket så ska man vara medveten om att en kontorsflytt är ett komplext projekt. Målet är att komma på plats och att se de anställda komma igång med arbetet utan några större uppehåll och distraktioner. Vilket kräver en minutiös planering som startar långt i förväg. 

Ser man till exempel där en företagsflytt misslyckats så handlar det ofta om bristande planering och där man tvingas vänta flera dagar innan allt är på plats – och att alla kan arbeta. Med det sagt så ska vi ger våra tips och vi gör det genom att svara på några vanliga frågor – som ser ut som följer: 

Ska man ta hjälp med en kontorsflytt? 

Utan tvekan – ja. Dels så ska man ta hjälp med att bära och transportera, men dels så skulle vi även rekommendera att man anlitar ett företag som tar ett övergripande ansvar. Utse en person inom ert företag som arbetar nära företaget ni anlitar för en kontorsflytt. Det handlar om inventering, om vad som ska följa med – vad som ska kasseras och slängas och så vidare. Företaget ni anlitar ser till att packa, anlita flyttfirma, transportera, montera och installera alla era saker. Det gör skillnad. 

Hur länge måste man planera en företagsflytt? 

Det kan handla om ett halvår – om företaget är stort. Detta säger en hel del om vikten av en professionell hantering av en kontorsflytt. Företag som väljer att flytta utan professionell hjälp hamnar lätt i situationer där man missar saker – och tvingas lösa dessa problem på plats, ofta för dyra pengar. Genom god planering – och vana av sådan – så kan en kontorsflytt ske smidigt. Det är värt att betala för.