Trädfällning Uppsala – frågor & svar 

Då det kommer till trädfällning i Uppsala så kan det vara läge att ge lite information, tips och råd. Varför? Det handlar uteslutande om att en trädfällning måste planeras och bygga på en gedigen riskbedömning

Minsta fel kan innebära en katastrof. Att se ett träd falla ner över ett hus, en bil, en ledning eller exempelvis grannens tomt är långt ifrån optimalt – men ska även ställas mot de fruktansvärda personskador som tyvärr inte är ovanliga i samband med en privat trädfällning i Uppsala

Vi ska här nedan, genom att svara på vanliga frågor, ge dig nya kunskaper om detta ämne, och förhoppningsvis hjälpa dig att göra rätt i samband med att du planerar för en trädfällning i Uppsala i framtiden. Enligt följande: 

Måste jag ha ett tillstånd? 

Nej – men ibland så kan man behöva ansöka om ett marklov för en trädfällning i Uppsala. Vårt råd är att kontakta kommunen och se över vad som gäller i ditt område. Finns detaljplan så kan ett marklov behövas. 

Kan jag ta hjälp med trädfällning i Uppsala? 

Ja, och rekommendationen är att du gör det. Handlar det inte om väldigt små träd så finns det alltid risker. I synnerhet om det handlar om ett begränsat utrymme. Genom att anlita en arborist så utesluts riskerna och du garanteras ett både effektivt och säkert jobb – utan risk att någon eller något tar skada. I vissa fall kan man exempelvis behöva genomföra en trädfällning i Uppsala genom att kapa ett träd i olika mindre sektioner. 

Kan jag använda Rut? 

Ja, det går att använda detta frikostiga skatteavdrag för en trädfällning i Uppsala. Säg till företaget du anlitar innan så drar de beloppet motsvarande Rut redan på fakturan – vilket innebär att du kan dra av 50 % av den totala arbetskostnaden. Kolla först att du är berättigad – och kolla att företaget har F-skatt. Båda dessa kan du undersöka närmare hos Skatteverket.