Aktieägaravtal ger en större trygghet

Ett företag kommer genom åren att stöta på en massa utmaningar och genomgå både större och mindre förändringar. Hur dessa ska hanteras behöver inte komma som ett beslut taget där och då. Genom att på ett tidigt stadium upprätta ett aktieägaravtal så kan ett bolag möta alla utmaningar med tydlighet.

Ett aktieägaravtal ger tydliga ramar om vad som gäller, vilka rättigheter – och skyldigheter – man har samt ett tydligt mål att sträva mot; med gemensamma krafter. Därför rekommenderas man också att kontakta en jurist inom affärsjuridik för att upprätta ett sådant. Ett aktieägaravtal ger både klarhet, trygghet och en kultur inom företaget som blir sundare och bättre.

Ett aktieägaravtal skapar tydliga ramar

Vad ska egentligen gälla för bolaget? Hur många aktier kan varje person äga, hur ska man se på försäljning, så aktierna räknas som enskild egendom – kan vara bra vid exempelvis en skilsmässa – och vad ska ske om någon avlider? Vidare kan man även se till att föra in olika mekanismer i ett aktieägaravtal för att hantera konflikter. Ni kanske inte bråkar om någonting idag, men hur framtiden ser ut är nästan omöjligt att sia om – och där kan ett aktieägaravtal komma in och ge vägledning i syfte att exempelvis lösa en konflikt med medling som ett verktyg.

En annan viktig detalj att tänka på i samband med att man upprättar ett aktieägaravtal handlar om konkurrens. Vad ska gälla om en person väljer att sluta? Kan denne söka sig direkt till en konkurrent till ert bolag – eller starta upp en rivaliserande verksamhet inom samma område? Att ha en konkurrensklausul är viktigt och samma ska sägas om sekretess – det är viktigt att ingen känslig information kan nå exempelvis konkurrenter i samband med att en nyckelperson inom bolaget väljer att sluta.

Vad är viktigt att inkludera?

Det finns all anledning att se över hur ett aktieägaravtal ska utformas för att det ska passa den egna verksamheten. Att dessa behov, krav och önskemål kan skilja sig åt beroende på bolagets storlek, bransch och struktur är något som också bör nämnas.

Ett aktieägaravtal är långt ifrån en konstant där en mall kan laddas ner och passa alla. Genom att ta in en jurist så kan man enkelt bena ut vad alla intressenter och berörda parter anser är viktigt att inkludera i ett avtal och juristen kan sedan också själv komma med viktig input om vad man ej bör missa.

Och, man kan även se till att avtalet håller en viss flexibilitet och följer tidens tecken. Genom att bestämma att ett aktieägaravtal ska ses över – och eventuellt korrigeras – på givna intervaller så kan ändringar också ske för framtidens behov.