Hyra ut bostadsrätt – tips och råd

Som de flesta vet så är bostadssituationen i våra större städer långt ifrån optimal. Man ser att priserna för bostadsrätter under en lång tid stigit och man ser samtidigt att en nedmontering av hyresrätter skett. Detta i kombination med en hög inflyttning och ett passivt byggande har skapat en situation där det, helt enkelt, är väldigt svårt att få tag i en bostad. Detta gäller framförallt för unga människor som kan hamna utanför och som får det svårt att växa upp och bli vuxna på riktigt.

I syfte att lätta upp detta så har man också ändrat reglerna kring att hyra ut bostadsrätt. Man vill göra det lättare för bostadsrättsinnehavare att hyra ut och genom att lätta lite på reglerna så har man också en förhoppning om att få igång ruljansen lite. Ett exempel på detta gäller för de skäl som krävs för att ges ett tillstånd att hyra ut.

Tidigare skulle dessa skäl vara beaktansvärda – idag räcker det med att man har skäl att hyra ut. Vilket konkret kan innebära att du kanske funderar på att hyra ut i andrahand som en följd av att du ska flytta till en annan stad för jobb, att du planerar att åka på en längre resa eller att du vill testa att leva tillsammans med den person du blivit kär i. Det finns således en enklare resa mot att hyra ut bostadsrätt – men den första anhalten är emellertid densamma och innebär att du först måste ha ett godkännande från din BRF för att göra det.

Marknaden som skäl – fler lägenheter kommer att läggas ut

Få kan ha missat att vi i Sverige har några tuffa år framför oss. Räntorna stiger och lågkonjunkturen är över oss. Det kan faktiskt vara fördelaktigt för de som vill hyra bostäder. Varför? Jo, ett av de skäl som kan anges i samband med att man som bostadsrättsinnehavare söker tillstånd för uthyrning är nämligen marknaden. Har du köpt en bostadsrätt och vill sälja din gamla så vill du också – givetvis – helst gå med vinst och minst plus minus noll på affären. Det kan i dagsläget visa sig bli svårt i och med att bostadspriserna för första gången på länge sjunker.

Marknaden som skäl till uthyrning innebär dock konkret att du kan ges tillstånd att hyra ut din bostad medan du väntar in bättre tider och rätt pris i samband med försäljning. Detta kommer, av allt att döma, skapa en större marknad för uthyrning av bostadsrätter och därmed så kommer också personer som vill hyra ha ett större urval att välja mellan. Den enes död, och så vidare.

Hyreskostnaden kan bli högre

Det man dock ska veta är att hyran även fortsatt kommer att ligga på en nivå som täcker bostadsrättsinnehavarens kostnader för kapital och drift. Således kan exempelvis räntehöjningar innebära en högre hyra för den som hyr en bostad. Att det kan komma att dyka upp fler bostäder på marknaden är således en klen tröst sett till att dessa även har en högre hyra. Men, kan man exempelvis tänka sig att dela bostad med någon annan så har man all anledning att se lite ljusare på framtiden.

Publicerat den
Kategoriserat som Mäklare