Injektering som specialitet

Betong är ett material som blivit mer och mer vanligt i alla typer av byggnationer. Därför finns det även en gren som arbetar med injektering. Spricklagning.

Trots att betong är så pass starkt som material så kan det hända att betongen får sprickor. Kanske är det en rörelse i byggnaden som orsakar sprickorna, eller så påverkas konstruktionen av det vatten som ständigt finns i marken. Och det är sprickor som kan göra mycket stor skada för bärigheten i konstruktionen. Därför måste man laga dem.

Det är denna lagning av sprickor i betong som kallas för injektering. En process där man letar upp det skadade området och lagar det med en massa som passar ihop med betongen. Det är också en process som passar lika bra för sprickor som för den delning av lager, som betong ibland kan råka ut för.

Arbetet med injektering

Vilka är det som arbetar med injektering? Svaret på den frågan är att det ofta är personal som tidigare har arbetat inom andra delar av betongområdet. Troligen med gjutning av något slag. Och kanske har man tröttnat på sitt arbete och vill prova något nytt. För injektering är lite som att vara en detektiv ihop med en läkare. Man hittar fel och åtgärdar dem sedan.

En annan fråga är ifall det är tungt arbete att arbeta med injektering? Svaret är att det inte är tyngre än att arbeta med gjutning. Troligen till och med lättare. Man måste bara ha ett stort fokus på att sprickan, eller skadan, verkligen blir ordentligt lagad.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg