Kassaskåpsflytt är lätt med rätt utrustning

Meningen med kassaskåp är att de ska vara svåra att flytta men har man erfarenhet, utbildning och rätt utrustning går en kassaskåpsflytt fort och lätt.

Stora kassaskåp står vanligtvis stabilt monterade långt in i lokaler. I butiker finns de inne på kontoret, och på kontor finns de oftast i de inre regionerna eftersom det är här man förvarar värdesaker som bara de som har det yttersta ansvaret behöver tillgång till. Men kassaskåp kan också finnas i privatbostäder. Den klassiska placeringen är bakom en tavla.

Anledningen till att man skaffar ett kassaskåp är nuförtiden mest för att förvara olika värdehandlingar, smycken eller hårddiskar. Skåpet skyddar värdesakerna från att bli stulna men de skyddar också mot brand. Tiden när kassaskåp var fyllda med sedlar är förbi men det finns fortfarande mycket som behöver skyddas.

En kassaskåpsflytt kräver planering och därför bör man vara ute i god tid

Det är mycket som behöver planeras när man ska flytta tung inredning. Kassaskåp och flyglar tillhör exempelvis sådant som kan finnas i privatbostäder som ligger ett par våningar upp. Då är det mycket man behöver ta hänsyn till. Är det ett större kassaskåp kan det vara svårt att få ut det genom trappuppgången och hissen är oftast inget alternativ.

De flesta tunga lyft kan utföras med hjälp av olika maskiner och verktyg men ibland är det ren styrkekraft hos dem som utför arbetet som gäller. Det är ingen som vill att man tar in en pallyft på parkettgolvet. Anlitar man ett företag med personal som utbildats i tunga lyft och Safe Construction kommer det emellertid att gå bra.

Anlita alltid ett etablerat företag med försäkringar när det gäller en kassaskåpsflytt

Den personal som arbetar på etablerade företag genomgår regelbundet utbildningar för att säkerställa att de följer de säkerhetsföreskrifter som finns. För att arbeta med kassaskåpsflytt bör all personal ha ID06 vilket är ett ID-kort som framarbetats av Sveriges Byggindustrier i samverkan med Byggbranschen.

Kortet säkerställer att man fått rätt utbildning i hantering och säkerhet på en arbetsplats. Ingen obehörig har rätt att befinna sig inom området där det tunga arbetet utförs. Företaget har dessutom försäkringar som täcker eventuella skador både på dem som arbetar och på det som flyttas. Även om man själv arbetar ansvarsfullt och säkert kan exempelvis andra trafikanter ge upphov till skador under transporten.

Publicerat den
Kategoriserat som Flytt