Utmaningar med rivning i Stockholm

Riva hus och byggnader i tätbebyggda områden i Stockholm är en utmaning. Inte bara för att det helst inte ska ramla rasmassor över bilar. Ibland krävs det dammfri rivning för säkerheten.

Föreställ dig att du behöver riva ett hus i de mer centrala delarna av Stockholm. Runt omkring finns andra hus och byggnader, det är trafikerat och det passerar människor förbi hela tiden. I väggarna kan det finnas miljöfarligt material som även är skadligt för människor. Utöver det ska sen rasmassorna transporteras bort och sorteras. Vissa rivningar är därför extra krävande och kräver expertis. För om det missas att det exempelvis finns asbest i väggarna kan det leda till stora problem.

Dammfri rivning i Stockholm

Eftersom äldre byggnader kan innehålla både det ena och det andra i Stockholm kan det behövas dammfria rivningar. Då måste rivningsföretaget arbeta på ett speciellt sätt och använda speciella maskiner och speciell utrustning. Rivningsföretaget måste också göra noggranna kontroller och mätningar för att veta vad som kan dölja sig i fastigheten.

I äldre byggnader i Stockholm, såväl som nyare, kan det finnas gott om miljöfarligt material. Ibland kan även saneringar behövas, och det är inte alla företag som kan ta sig an alla typer av saneringar. Förutom asbest kan det finnas ämnen som PCB och då krävs det även speciella tillstånd. Rivningsmassor som innehåller speciellt farliga ämnen måste tas om hand och återvinnas på ett speciellt sätt. Så när du passerar varningsmärken om att rivning pågår i Stockholm bör du alltid se till att inte gå nära. Läs mer om rivning på denna webbsida: https://www.rivningstockholm.nu/