Ett slipat golv är en fröjd för ögat

Hur ser dina golv ut hemma hos dig? Vet du hur enkelt det är att få sina golv slipade? Vet du hur många timmar det tar att slipa dina golv? Klarar du det själv? Eller är det bättre att anlita någon?

Det kommer kosta dig i princip lika mycket att få golven slipade av ett proffs som om du ska göra allt jobbet själv. Du kanske frågar dig hur det kan vara möjligt, med alla timmar man normalt betalar för?

Ja det är ju sant att en timkostnad tas ut. Men i gengäld kommer maskiner dit och de eller den personen som kör maskinen vet exakt hur de ska gå tillväga. Ingen förspilld tid. Inga timmar av att klia sig i huvudet och känna frustration över att du inte får till det. Eller ve och fasa, att du slipar för mycket och allt blir skevt.

Förberedelser för kunden

Innan ett golv ska slipas är det viktigt att hela rummet töms på prylar och pinaler. Det säger sig självt att allt som står på golvet ska bort, men har du tänk på hur mycket damm det kommer yra omkring?

Det bästa är att ta bort så mycket du kan från väggarna och i fönstrena. Går det inte att enkelt ta bort vissa saker som är fastskruvade, kan du prova att täcka över dem med lakan eller annat skyddsmaterial. Sedan är det bara att överlämna nycklarna till din bostad och få jobbet skickligt och snyggt utfört. Läs mer om golvslipning på denna webbsida: golvslipningstockholm.biz

Publicerat den
Kategoriserat som Renovering

Utmaningar med rivning i Stockholm

Riva hus och byggnader i tätbebyggda områden i Stockholm är en utmaning. Inte bara för att det helst inte ska ramla rasmassor över bilar. Ibland krävs det dammfri rivning för säkerheten.

Föreställ dig att du behöver riva ett hus i de mer centrala delarna av Stockholm. Runt omkring finns andra hus och byggnader, det är trafikerat och det passerar människor förbi hela tiden. I väggarna kan det finnas miljöfarligt material som även är skadligt för människor. Utöver det ska sen rasmassorna transporteras bort och sorteras. Vissa rivningar är därför extra krävande och kräver expertis. För om det missas att det exempelvis finns asbest i väggarna kan det leda till stora problem.

Dammfri rivning i Stockholm

Eftersom äldre byggnader kan innehålla både det ena och det andra i Stockholm kan det behövas dammfria rivningar. Då måste rivningsföretaget arbeta på ett speciellt sätt och använda speciella maskiner och speciell utrustning. Rivningsföretaget måste också göra noggranna kontroller och mätningar för att veta vad som kan dölja sig i fastigheten.

I äldre byggnader i Stockholm, såväl som nyare, kan det finnas gott om miljöfarligt material. Ibland kan även saneringar behövas, och det är inte alla företag som kan ta sig an alla typer av saneringar. Förutom asbest kan det finnas ämnen som PCB och då krävs det även speciella tillstånd. Rivningsmassor som innehåller speciellt farliga ämnen måste tas om hand och återvinnas på ett speciellt sätt. Så när du passerar varningsmärken om att rivning pågår i Stockholm bör du alltid se till att inte gå nära. Läs mer om rivning på denna webbsida: https://www.rivningstockholm.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Renovering

Tjocka plankor blir fler golv

Ett gammalt golv som blir som nytt igen. Nej, det handlar inte om något mirakulöst rengöringsmedel, utan om en slipning. För under den slitna ytan gömmer sig ett golv som är som nytt.

Ett gediget golv är ett golv som endast består av ett och samma material, så som plankgolv och parkett. Det innebär att golvet har en yta, och där under finns en yta till. Och en yta till. Och en yta till. Lite som de där ryska dockorna som finns inuti varandra i all evighet. Till skillnad mot dem så behöver du dock slipa bort ytan för att komma åt det fina golv som finns under. I gengäld kan du göra det många gånger. Det är ett golv som du kan bli gammal med, och kanske till och med överlåta till nästa generation.

Slipa som ett proffs

Vem är bäst på att slipa ett golv som ett proffs? Jo, troligen specialister på golvslipning i Nacka. De har all behövlig utbildning, erfarenhet och utrustning. Men även det rätta handlaget. För golvslipning är lite som en dans. Du ska röra dig metodiskt och smidigt över golvytan, utan att stanna till för länge på någon punkt. Eller missa någon fläck. Gör du inte ditt jobb som du ska, kommer det att synas tydligt i solskenet. Då får du göra om allting en gång till. Men när du får till det sådär perfekt, då blir det ett golv som ser ut som nytt och som håller länge.

Publicerat den
Kategoriserat som Renovering